Judo, karate, aikido en vele andere vormen van krijgskunsten draaien niet alleen om fysieke kracht en uithoudingsvermogen zoals vaak gedacht wordt. Het draait eerder om mentale weerbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. Normen en waarden die niet alleen voor valide mensen kansen biedt, maar juist ook voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking.

Doe jij mee aan de workshop aangepaste krijgskunsten?
Wil jij meer weten hoe je mensen met een handicap de krijgskunsten kunt aanleren? Wij organiseren
op zondag 27 mei een workshop aangepaste krijgskunsten. Bekijk hier de flyer.

Wat leer je tijdens de workshop? 
Tijdens de workshop kijk je niet naar de technische uitvoeringen van de krijgskunst, maar naar de mogelijkheden van de deelnemer. Dus heeft de deelnemer geen been of arm of heeft de geïnteresseerde een andere fysieke of mentale beperking? IKF GLOBAL uit België vertelt graag hun ervaring van G-karate en deelt tips.

Programma
Wanneer: Zondag 27 mei 2018
Tijd: 10.00 – 16.00 uur (theorie, lunch en praktijkles op de mat)
Waar: Sportstad Heerenveen
Docent: Eric Bortels, IFK GLOBAL
Voor wie: Voor iedereen die passie, compassie en affiniteit heeft met de doelgroep en de krijgskunsten.
Kosten: €20 inclusief een lunchbuffet in het sportcafé. (We kunnen het bedrag eenmalig laag houden omdat Sport Fryslân een deel van de kosten voor haar rekening neemt)
Aanmelden: Bij Marije Plantinga via marije@sportfryslan.nl
Betaling: Na aanmelding maakt iedere deelnemer €20 over naar Stichting Sport Fryslân: NL27 RABO 0135754755 o.v.v. Workshop aangepaste krijgskunsten + jouw naam

 

 

Working together