Sport Fryslân zet Friezen in beweging door the European Sports for All Games

Bijna één op de drie Friese inwoners beweegt te weinig. Elke dag zetten wij ons in om deze 240.000 inactieve Friezen in beweging te krijgen. 2018 is een bijzonder jaar. Sport Fryslân organiseert the European Sports for All Games.

De European Sports for All Games moeten er voor zorgen dat er sterke verbindingen ontstaan; verbindingen tussen mensen, organisaties, culturen en landen. Anne Jochum de Vries, directeur-bestuurder Sport Fryslân: ”Als wij dat als partners met elkaar kunnen borgen, dan gaat de European Sports for All Games echt een bijzondere bijdrage leveren aan ‘mienskip’. Dan haken we mensen opnieuw aan en komen we -met elkaar- letterlijk en figuurlijk in beweging. Maar laten we niet vergeten dat de European Sports for All Games over meedoen en plezier gaat, want; don’t we still all want to play?”

Waarom organiseert Sport Fryslân deze games?
In de maanden voorafgaand aan de European Sport for All Games (3-7 augustus) vinden verschillende sport en beweeg activiteiten plaats gericht op participatie, gezondheid en vrijwilligers. De European Sport for All Games geeft hiermee een impuls aan het sporten en bewegen van alle Friese inwoners, inclusief die waarbij de sportdeelname achter blijft. Dit evenement draagt bij aan het vormen van sociale netwerken, dwars door verschillende culturen heen. Voor NOC*NSF en Sport Fryslân vormen de Games een unieke kans om doelen op het gebied van sport en bewegen te realiseren.

De effecten die het evenement heeft op de doelstellingen rondom sporten en bewegen en sociale versterking worden gemonitord. De effecten vormen onderdeel van een Europese kennisdag tijdens de Games op 7 augustus. Na de Games worden ze via het Sportkompas Europees verspreidt.

Meer weten over Sport Fryslân? Kijk op www.sportfryslan.nl.

Working together