Zeg je Fryslân, dan zeg je sport

 

Provincie Fryslân is een Fries overheidsorgaan die samen met de ‘mienskip’ wil bouwen aan een mooi en sterk Friesland. De Friese gemeenschap staat hierbij op nummer één. De European Sports for All Games laten onze sportcultuur zien. Met het project laten we zien dat we een gezonde, bewegende Friese samenleving zijn.

 

Provincie Fryslân, Gedeputeerde de heer Schrier: “Zeg je Fryslân, dan zeg je sport. Fryslân is daarmee evenwel niet uniek. Ook veel Europese landen kennen hun eigen cultuursporten. Sporten die een actief verhaal vertellen en de historie van landen of regio’s naar voren brengen. Sporten ook die de inwoners van die landen al decennialang plezier en saamhorigheid verschaffen. Een prachtige gelegenheid om die verscheidenheid van Europa op een levendige manier ten tonele te voeren, vormen de spelen volgend jaar samen in het kader van European Sports for All Games samenkomen.”

 

Meer weten over de provincie Fryslân? Kijk op www.fryslan.frl.

Working together