Leeuwarden-Fryslân 2018: De mienskip staat centraal

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Een heel jaar lang toont Friesland haar levensstijl, waarbij er een focus ligt op het verbinden van mensen. Sport en cultuur vervullen hierbij een belangrijke rol. Het is niet alleen essentieel om te kijken wat en wie er allemaal naar Friesland getrokken kunnen worden. Het is juist ook van belang om de eigen cultuur aan de rest van de wereld te tonen. Cultuur is hierbij dan ook niet het doel, maar juist het middel om een sociale mienskip op te bouwen.

“Het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018 is een cultuurprogramma en in onze ogen staat cultuur voor hoe je met elkaar omgaat, sport is dus ook zeker cultuur. Wij willen dat mensen met hun onderdeel van ons programma een beweging in gang zetten, een verandering starten. De Games doen dat zeker. Als enige onderdeel van ons hoofdprogramma dat gericht is op sport, verbinden zij mensen (Friezen en mensen uit tientallen Europese landen) via een van de meest universele talen: beweging en sport. De gastsporters worden ondergebracht in verschillende Friese dorpen: een mooier voorbeeld van iepen mienskip kun je bijna niet vinden, aldus Immie Jonkman, Leeuwarden-Fryslân 2018.”

Meer weten? Kijk op www.friesland.nl.

Working together