Informatie voor de pers

Heeft u als media vragen over de European Sports for All Games? Dan kunt u contact opnemen met
Silvia Hania: silvia@sportfryslan.nl, 06 – 18 94 86 89
Martine van der Kloet: martine@sportfryslan.nl, 06 – 51 41 56 63

Working together